budowa: listopad 2019

budowa: STYCZEŃ 2020

budowa: luty 2020

budowa: KWIECIEŃ 2020

budowa: MAJ 2020

budowa: czerwiec 2020

budowa: lipiec 2020

budowa: wrzesień 2020

BUDOWA: STYCZEŃ 2021

BUDOWA: LUTY 2021

BUDOWA: kwiecień 2021

BUDOWA: MAJ 2021

BUDOWA: lipiec 2021

BUDOWA: wrzesień 2021

BUDOWA: luty 2022

Informujemy, że wszelkie elementy zielone, rzeczy ruchome, wygląd zewnętrzny budynków realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich oraz sposób zagospodarowania nieruchomości, przedstawione w wizualizacjach mają charakter poglądowy i stanowią jedynie ogólny, przewidywany sposób wykonania inwestycji. Oznacza to, że wizualizacje te nie przedstawiają ostatecznych, docelowych właściwości inwestycji wraz z najbliższym otoczeniem i tym samym nie stanowią próbki lub wzoru w rozumieniu art. 556(1) § 1 pkt 2 KC. Sposób wykonania inwestycji, w tym zagospodarowania nieruchomości wspólnej/jej części oraz nieruchomości sąsiednich może się w pewnym zakresie zmienić. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące nabywanych nieruchomości, w tym sposobu zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, zawarte są w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej/ umowie przedwstępnej oraz projekcie architektoniczno –budowlanym, który pozostaje do wglądu dla zainteresowanych nabywców w siedzibie biura sprzedaży. Wszystkie elementy i informacje podane na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego.